Mijnbouw

Mijnbouw verwijst naar de winning van natuurlijk voorkomende mineralen zoals vaste stoffen (zoals steenkool en mineralen), vloeistoffen (zoals ruwe olie) of gassen (zoals aardgas). Met inbegrip van ondergrondse of bovengrondse mijnbouw, exploitatie van mijnen en alle ondersteunende werkzaamheden, zoals malen, veredeling en behandeling, die doorgaans worden uitgevoerd in de buurt van de mijnsite of site om grondstoffen te verwerken, zijn activiteiten van dit type.

NEWSWAY VALVE biedt oplossingen voor de mijnbouwindustrie die de veiligheid van het milieu, de werkomstandigheden van procespijpleidingen, de faciliteitsbasis en de levensduur van de kleppen helpen verbeteren en de uitvaltijd als gevolg van onderhoud verminderen.

NEWSWAY VALVE kan de metaal- en mineralenindustrie voorzien van zware metalen kogelkranen die bestand zijn tegen extreme verwerkingsomgevingen. Onze autoclaafafsluiters hebben succes volledig gepresteerd in slurrypijpleidingtoepassingen over de hele wereld.

Belangrijkste toepassingen-markt:

Exploitatie en smelten van ijzermijnen

Exploitatie en verwerking van aluminiummijnen

Exploitatie en verwerking van nikkelmijnen

Exploitatie en verwerking van kopermijnen

Belangrijkste betrokken producten: